Tävlingsmoment i insamlingar

Tävlingsmoment i insamlingar

Nu kan den som startar en insamling lägga till ett tävlingsmoment i sin insamling. Så här går en tävling till: 

- Den som skapar en insamling med ett tävlingsmoment är helt och hållet ansvarig för att beskrivning och hanteringen av tävlingen sker på ett korrekt sätt. Musikhjälpen ansvarar inte för tävlingsmoment i insamlingar.
- För att delta i en tävlingen kryssar du i rutan för att delta och ger minst 50 kronor i insamlingen. Det spelar ingen roll hur mycket du ger, du har samma chans att slumpas fram som finalist. 
- Det går även att ge en gåva i insamlingen utan att tävla.
- När du deltar i tävlingen sparar vi dina kontaktuppgifter för möjligheten att kontakta dig om du blir en av finalisterna. 
- När tävlingen är avslutad genereras ett antal finalister på tävlingsarrangörens administrationssida. Dessa är de enda kontaktuppgifter som tävlingsarrangören får ta del av.  
- Om du är en av finalisterna kommer du kontaktas av tävlingsarrangören som ställer en eller flera kunskapsfrågor. Tävlingsarrangören formulerar själv dessa kunskapsfrågor och utser vinnaren utifrån de svar som lämnas. Om du vinner tävlingen kommer arrangören att kontakta dig med mer info om priset.
- Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) eller resa etc. som värderas till högst 1 400 kronor. Om vinsten överskrider detta belopp är tävlingsarrangören skyldig att informera dig om eventuell vinstskatt. 
- När tävlingen är avslutad försvinner möjligheten att tävla, men det går fortfarande att ge en gåva till insamlingen.

Kärleksakuten IFMSA

Kärleksakuten ifmsa

Detta är en insamling av vårdstudentorganisationen IFMSA (International Federation of Medical Students' Association) och mer specifikt Kärleksakuten vilket är ett ideellt projekt med uppgift att upplysa och samtala öppet med ungdomar om sex och samlevnad, samt verka för minskad spridning av sexuellt överförbara infektioner. Verksamheten har två huvudsyften, varav det ena är att upplysa ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor och det andra är att utbilda universitetsstudenter i sexologi och hur en pratar om sexuell hälsa i möten med andra människor. För de som studerar till vårdrelaterande yrken är detta i synnerhet viktigt, med tanke på kommunikation kring sexualitet med framtida vårdtagare. Därför känns årets tema lite extra viktigt för oss och vi vill såklart bidra! <3